تمامی مکان ها

علی قلی آقا
توضیحاتیکی از حمام های قدیمی اصفهان که تا همین چند سال پیش هم مورد استفاده قرار می گرفت، حمام علیقلی خان است که در اواخر دوره ص
اصفهان
Capture 15078
توضیحاتیکی از خانه های تاریخی به حال خود رها شده اصفهان
اصفهان
Capture 14071
توضیحاتاز خانه های تاریخی اصفهان که جدیداً مرمت و بازسازی شده
اصفهان
22
توضیحاتواقع در خیابان نظر و توحید
اصفهان
dizi-seyed1
توضیحاتتور مجازی دیزی سرای سید
اصفهان

محبوب ترین سرفصل ها

برخی از فعالیت های اصفهان نگر:

  •  معرفی انواع مکان های اصفهان
  • نشر رویداد های اصفهان
  • ترویج فرهنگ گردشگری
  • نشر آگهی های مختلف اصفهان

وبسایت اصلی اصفهان نگر:

www.esfahannegar.ir
www.esfahannegar.ir

مکان نگر چیست؟
در مکان نگر یا همان تور مجازی طرح اصفهان نگر این امکان مهیا شده است تا مخاطبان بتوانن به صورت مجازی وارد مکان ها شده تمامی اطراف را مشاهده نمایند، همچنین در این مکان نگر (تور مجازی) کوشش شده تا اطلاعات، تصاویر و برخی امکانات و مزایای تکمیلی نیز در اختیار مخاطبان قرارگیرد.

All Rights Reserved. Designed By FADAH co